Kategorie

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu je registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu  a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží (jméno, příjmení, adresa). Pro reklamní účely využíváme e-mailové adresy zákazníků podle toho, zda s tím při registraci vyjádřili svůj souhlas. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití.

Spotřebitel svojí registrací v e-shopu souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.